søndag den 5. juni 2011

Genfødt

Genfødt er 2. bind i Josefine Ottesens science fiction-serie Det Døde Land.


Jonah er flygtet fra landsbyen efter at have slået sin fosterbror Mik ihjel. Under flugten og kampen for at overleve i Det Døde Land udenfor byerne er Jonah blevet taget tilfange af en krigsherre, som benytter Jonah som sin personlige læser. Da krigsherrens lejr bliver angrebet af byernes sikkerhedsstyrker, bliver det starten på et helt nyt liv for Jonah. For Jonahs genkode er ren - ikke-manipuleret - og som sådan kommer han med det samme til at indgå i By21s samfund og bliver udstyret med Genkort(ID). Men livet i By21 er helt anderledes end Jonahs tidligere liv i landsbyen, og det er svært for ham at falde til. For indenfor byens mure handler livet om forskning, intellekt og afstandtagen til følelser. Familiegrupper har erstattet biologiske familier, og børn bliver inden fødslen genmanipuleret, og hvis de ikke lykkes, bliver de demonteret, og det biologiske materiale bliver genanvendt. Jonah får endelig mulighed for at bruge sit intellekt, og gennemgår forsøg for at blive opgraderet til samme intellektuelle niveau som de unge, der er opvokset i By21 har. Han bliver optaget af genforskning, og får som opgave at udarbejde et træningsprogram for barneklonen af byens leder. Tao har ligesom Jonah svært ved at styre sine følelser og skabe sociale relationer til andre mennesker. Men hvor Jonah får hjælp af EMO´en, en teknologisk maskine som kan dæmpe følelserne og gøre dem rationelle, har Tao endnu ikke den mulighed. På et besøg i byens nedre lag støder Jonah igen på Angela, pigen som var med til at skabe en del af hans problemer i landsbyen. Og hvad med Jonahs biologiske forældre? Kan de findes indenfor byens mure?

Spændende og medrivende fortsættelse af bind 1: Golak. Her skildres modpolen til samfundet i Golak, hvor hårdt arbejde var vejen frem, og nye teknlogier var bandlyst. I Genfødt er det tværtimod teknologi og intellekt der styrer samfundet.

Ingen kommentarer: